Jak probíhá exekuce nemovitosti?

Lidé mají nízké příjmy, půjčky jsou stále dostupnější a možnost splácet stále omezenější. To vše je kombinace, která může běžného člověka dotlačit až k tomu, že se dostane do problémů s dluhy.

Pokud se nesnaží je hradit a nedomlouvá se s věřiteli, může přijít na scénu exekutor. A jaké má práva? Dokáže třeba:

  • Zabavit váš movitý majetek
  • Obstavit účet
  • Strhávat peníze z vašeho platu

Tím posledním, a pravděpodobně nejrizikovějším co dnes exekutor může, to je určitě exekuce nemovitosti. Tedy situace, kdy zabaví váš dům, byt, stejně jako třeba pozemek, nebo rekreační objekt. Zkrátka vše, co spadá do definice nemovitého majetku.

Kdy exekuce nemovitosti nastane?

Vše má své jasně dané postupy, kterým se nejde nijak vyhnout. Aby bylo možné k samotné exekuci vůbec dojít, je třeba rozhodnutí soudu nebo rozhodce. V tomto případě hraje roli věřitel a jeho žádost o konkrétní rozhodnutí, nebo také žádost o vydání platebního rozkazu. Jakmile vyjádření soudu nebo rozhodce nabývá právní moci, jsme povinni zaplatit dlužnou částku, nebo se domluvit na jiných cestách hrazení dluhu. Pokud však k tomu nedojde, již může být osloven konkrétní exekutor, který se o vymožení pohledávky postará.

Nemusíme nic tušit

Na tento postup si mnoho lidí stěžuje, ale ze strany exekutora je naprosto logický. Daná exekuce nemovitosti totiž proběhne, aniž byste o tom tušili. Tedy nejprve dojde k zanesení potřebného exekučního titulu do katastru nemovitostí. Tím dojde k omezení vašich vlastnických práv. Teprve poté můžete dostat dopis o tom, že vaši pohledávku vymáhá daný exekutor a že za tímto účelem obstavil vaši nemovitost, nebo nemovitosti.

Co se děje dále?

Stále ještě existuje možnost zaplatit, popřípadě se s exekutorem domluvit na splátkách. Dokud však není zaplacena poslední koruna z dluhu, je nemovitost exekučním titulem stále zatížena. Jestliže se nijak nedomluvíte, může exekuce nemovitosti pokračovat k další, a to k té nejhorší fázi. Je vyhlášena dražba, která dnes u většiny nemovitostí může proběhnout online a může se jí jednoduše účastnit jakýkoliv zájemce právě o váš byt nebo dům. Jakmile je takto vydražen, jsou získané peníze použity na uhrazení vašeho závazku, tedy vašeho dluhu. K tomuto je třeba uvést i citaci advokáta: „Následující fází je dražba nemovitosti. V exekutorem vydané dražební vyhlášce je určen její čas a místo. Vyhláška obsahuje mimo jiné znovu přesné vymezení nemovitosti včetně jejího příslušenství a výši nejnižšího podání, které je stanoveno jako 2/3 ceny uvedené ve znaleckém posudku.“

Pro vás to většinou znamená nutnost se vystěhovat. Jsou ale i případy, kdy se s novým majitelem domluvíte na nájmu a v nemovitosti můžete stále přebývat. Už ale není a nikdy nebude vaše. Nový majitel má však i právo vás vystěhovat, pokud má s nemovitostí jiné, své konkrétní plány.

Comments are closed.